Hospitalizace spojená s prezentací o syndromu EVC

V září 2021 jsem měla možnost prezentovat život se vzácnou genetickou vadou – syndrom EVC
přímo v nemocnici, kde jsem byla hospitalizována na rehabilitačním odělení v Ostravě – Vítkovicích.
Bylo to moc fajn a studentky 4 ročníku střední zdravotnické školy  se mohly zeptat na cokoli,  co je zajímalo a toto naše setkání bylo
úžasné.